Välkommen till Berglaget AB

Vi utför bergsprängning, hydraulisk spräckning och bergförstärkning.
Med över 20 års erfarenhet åtar vi oss bergentreprenader av alla de slag!

Läs mer om de olika arbetsmetoder
vi använder oss av:

Berglaget AB