Ibland måste berget förstärkas

Bergförstärkning kan vara ett absolut måste för att få säkra arbetsplatser, byggnader, bergschakter, tunnlar och bergrum.
I samband med bergsprängning kan omkringliggande berg som inte ska losshållas behöva förstärkas upp.

Bergförstärkning kan utföras på olika sätt, oftast borras hål som bultas med ibland flera meter långa stålbult som gjuts fast i berget. Bultarna kan även kompletteras med nät. Bergförstärkning kan även utföras genom injektering av betong i borrade hål.

Berglaget AB utför bergförstärkning