Berglaget AB utför bergsprängning, hydraulisk spräckning och bergförstärkning.
Med över 20 års erfarenhet åtar vi oss bergentreprenader av alla de slag!

Kontakta oss för mer information.

Berglaget i Sverige AB